Contact


 

Staatliches Berufliches Schulzentrum Wiesau
Pestalozzistraße 2, 95676 Wiesau
PIC: 946378949

Telefonnummer: 09634 / 92 03-0
Telefaxnummer: 09634 / 8282
E-Mail-Adresse: info@bs-wiesau.de

 

QR-Code


Organizers

 

 

BSZ Wiesau
PIC-Nummer: 945412732

 

 

Andreas Büttner, OStR (programme co-chair), andreas.buettner@bs-wiesau.de

Wolfgang Prebeck, StD (programme co-chair), wolfgang.prebeck@bs-wiesau.de

ecoMedia-europe

The European educational network
EU-Referenznummer: 225916-CP-1-2005-1-AT-C-C3

 

 

Herbert Eile (project coordinator), office@educationlavanttal.at


 

 

 

Logo BSZ Wiesau

Logo ecoMediaeurope